Μια τουριστική επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά απαιτεί εκτός των άλλων παραγόντων και την ύπαρξη της ασφάλειας στους χώρους όπου κινούνται οι πελάτες αλλά και το προσωπικό. Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων/ κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση απέναντι στον νόμο αλλά παρέχει την σιγουριά για την αποφυγή διάφορων ατυχημάτων που θα επιβάρυναν την αξιοπιστία της επιχείρησης.

Μέσω της DQS μπορεί να εξασφαλιστεί η απαραίτητη σιγουριά που χρειάζεται με την πιστοποίηση των ανελκυστήρων/ κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η εμπιστοσύνη των πελατών καθώς η DQS προσφέρει την αξιοπιστία ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης που πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση των ανελκυστήρων/ κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων.

Είναι σημαντικό για μια τουριστική επιχείρηση, κάνοντας την απαραίτητη κατά τον νόμο πιστοποίηση, να επιτύχει και την αναγνώριση της ποιότητας των εγκαταστάσεών της. Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζεται από την DQS καθώς η πιστοποίηση από τον φορέα μας αναδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα των εγκαταστάσεων ως σύνολο. Οι πελάτες των τουριστικών επιχειρήσεων που επιθυμούν την μεγαλύτερη σιγουριά για τους ίδιους και για τα παιδιά τους θα είναι σίγουρα ικανοποιημένοι εφόσον είναι βέβαιοι πως η εκάστοτε τουριστική επιχείρηση εκπληρώνει τις απαιτήσεις τους.

 Η DQS πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση των πελατών όσον αφορά την εκτέλεση του ελέγχου και την έκδοση του πιστοποιητικού για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση αποκτά σύντομα την δυνατότητα να θέσει σε ασφαλή λειτουργεία τους/της ανελκυστήρες/ κυλιόμενες κλίμακες και διαδρόμους ή να διορθώσει πιθανές ελλείψεις που υπάρχουν. Η εμπειρία που διαθέτει στον χώρο της πιστοποίηση την καθιστά έναν από τους πιο αξιόπιστους και αναγνωρισμένους φορείς στην χώρα μας που σίγουρα θα συντελέσει στην ανάδειξη της δικής σας επιχείρησης.

Η DQS Hellas είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης 843-2, για τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων, καθώς και την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων διαδρόμων και την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, ΕΝ 115-1 και ΕΝ 115-2.