Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

Τον Ιούλιο του 2015 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα της ποιοτικής κατάταξης των ΕΕΔΔ σε κλειδιά. Η DQS Hellas, ένας απο τους βασικούς παράγοντες της διαμόρφωσης αυτού του συστήματος, προσφέρει μέσω του τμήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων DQS Tourism (Tourism Management Services) εξειδικευμένες  υπηρεσίες στα πλαίσια της ποιοτικής κατάταξης των ΕΕΔΔ σε κλειδιά σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.

Με την αλλαγή της νομοθεσίας Υ.Α. αριθ. 219/08-01-2015 και Υ.Α. αριθ. 21185/13-10-2014, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποιήσης αναλαμβάνουν την επιτόπια επιθεώρηση των ΕΕΔΔ με στόχο την ποιοτική κατάταξή τους και την χορήγηση σε αυτές του ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

 

Οι στόχοι και τα οφέλη της κατάταξης:

  1. Κατάταξη με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  2. Συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων στόχων για τα τουριστικά καταλύματα.
  3. Εγγύηση στον πελάτη για ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο της κάθε κατηγορίας καταλύματος.
  4. Στόχευση σε εκείνους τους πελάτες που επιζητούν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
  5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων μέσω του καθορισμού διεθνών τουριστικών Standards.
  6. Αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

 

 
Φόρμα Αίτησης Προσφοράς

Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε μια προσφορά μας, συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω.