Η DQS Holding ως φορέας πιστοποίησης έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για την διεύρυνση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και ο ελληνικός τουρισμός για την σταθεροποίησή του στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθαι ανεξάρτητα απο την επικρατούσα κάθε φορά οικονομική συγκυρία στο εσωτερικό και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε ανταγωνικστικές χώρες του εξωτερικού.

Η DQS Hellas μέσω του παγκόσμιου δικτύου της DQS Holding  δεν χορηγεί μόνο πιστοποιητικά, αλλά δίνει στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις την δυνατότητα της ποιοτικής τους αναβάθμισης παράλληλα με την βελτίωση των ποσοτικών και οικονομικών όρων λειτουργίας τους.

Η DQS Hellas μέσω του τμήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων DQS Tourism, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και ικανοποιεί τις ανάγκες τους τόσο σε ότι αφορά την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους, του προσωπικού και των μεθόδων διοίκησης σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκα πρότυπα.

Όπως:

 • Ξενοδοχεία
 • ΕΕΔΔ
 • Συνδέσμους Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Tour Operators
 • Ταξιδιωτικά γραφεία (εθνικά, περιφερειακά και τοπικά)
 • Τουριστικές μετακινήσεις
 • Restaurants
 • Διάφορους κλάδους τουρισμού (χειμερινός, αγροτικός, ιατρικός τουρισμός κ.α.)
 • Ναυτιλιακές τουριστικές επιχειρήσεις
 • Προσωπικό τουριστικών επιχειρήσεων
 • κ.α.