Η αξιοποίηση των ευκαιριών, η αναγνώριση των αναγκών των πελατών και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των αλλαγών χαρακτηρίζουν την DQS, από το έτος ίδρυσης της, το 1985.  Τα σχετικά ερεθίσματα και τις προσδοκίες τις λαμβάνουμε από τους πελάτες μας.

Βασική μας επιδίωξη είναι η εξυπηρέτηση των πελατών και η φυσική μας παρουσία εκεί όπου απαιτείται η παροχή των υπηρεσιών μας.  Η επιδίωξη αυτή οδήγησε, εδώ και χρόνια, στη διεθνοποίηση της DQS, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης (Management) σε όλον τον κόσμο.

Το Δίκτυο της DQS – Holding αποτελείται απο 80 θυγατρικές εταιρείες,απασχολεί περί τους 2.400 επιθεωρητές και αριθμεί πάνω από 55.000 ενεργά πιστοποιητικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 130 χώρες.

Η DQS Holding ως φορέας πιστοποίησης έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για την διεύρυνση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και ο ελληνικός τουρισμός για την σταθεροποίησή του στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθαι ανεξάρτητα απο την επικρατούσα κάθε φορά οικονομική συγκυρία στο εσωτερικό και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε ανταγωνικστικές χώρες του εξωτερικού.

Η DQS Hellas μέσω του παγκόσμιου δικτύου της DQS Holding  δεν χορηγεί μόνο πιστοποιητικά, αλλά δίνει στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις την δυνατότητα της ποιοτικής τους αναβάθμισης παράλληλα με την βελτίωση των ποσοτικών και οικονομικών όρων λειτουργίας τους.

Η DQS είναι σε θέση να παρέχει γνωμοδοτήσεις, αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σύμφωνα με περισσότερα από 100 διεθνή, ευρωπαϊκά & εθνικά πρότυπα ή/και τεχνικές προδιαγραφές. Η συνεργασία της DQS με το IQNet – The International Certification Network (Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης) του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος του παγκοσμίου αυτού οργανισμού και η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικών IQNet αυξάνει τη δύναμη το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του Φορέα αλλα και των πελατών στους οποίους χορηγούνται τα σχετικά πιστοποιητικά σε διεθνές επίπεδο.

Οι Εταίροι του Ομίλου

Οι κύριοι εταίροι του Ομίλου DQS-UL είναι τρεις και πρόκειται για τους παρακάτω οργανισμούς:

Το DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) ήτοι το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης, το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προτύπων με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, δηλαδή των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριοποίησης αλλα και της κοινωνίας στο σύνολό της. Το DIN συνεργάζεται με 26.000 εμπειρογνώμονες και το 90% των προτύπων που έχει αναπτύξει χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό προτύπων που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή οικονομιία προέρχονται από το DIN (Πρότυπο DIN/EN).

Την DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität). Η DGQ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως αντικείμενο την προώθηση της αριστείας, μέσω διάχυσης της γνώσης σε πρόσωπα (κατάρτηση) και την πιστοποίησή τους.  Η DGQ  εκπροσωπεί επίσημα τη Γερμανία στην EOQ (European Organization for Quality)

Την UL (Underwriters Laboratories). Η UL είναι μια ανεξάρτητη αμερικάνικη εταιρεία με εμπειρία πάνω απο 100 χρόνια που δραστηριοποιείται στους άξονες της ασφάλειας των προϊόντων, των υπηρεσιών επαλήθευσης, υγείας & ασφάλειας, τουπεριβάλλοντος και της αειφορίας.

  • Η UL αξιολογεί ετησίως περισσότερους από 19.000 τύπους προϊόντων, εξαρτημάτων, υλικών και συστημάτων από 66.000 κατασκευαστές. Αυτήν τη στιγμή, κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια σήματα της UL Mark πάνω σε προϊόντα.
  • Στο δίκτυο της UL ανήκουν 120 εργαστήρια και εγκαταστάσεις ελέγχου / πιστοποίησης διασκορπισμένα σε 102 χώρες. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στην τυποποίηση, έχοντας εκδώσει από τις αρχές του αιώνα έως σήμερα 209 πρότυπα.

Μέτοχοι της DQS είναι επίσης οι εξής βασικοί επαγγελματικοί σύνδεσμοι της Γερμανίας:

Η VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau /German Engineering Federation). Η VDMA εκπροσωπεί πάνω από 3000 επιχειρήσεις του κλάδου της Μηχανολογίας, γεγονός που την καθιστά μία από σημαντικότερες επαγγελματικές ενώσεις, αλλά και το μεγαλύτερο δίκτυο Μηχανικών στην Ευρώπη.

Η ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik-und Elektronikindustrie e.V. /German Electrical and Electronic Manufacturer’s Association). H Ένωση των γερμανικών κατασκευαστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προωθεί κοινές οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές πολιτικές προς όφελος της βιομηχανίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Προωθεί επίσης την ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και υποστηρίζει τον κλάδο, προωθώντας τη χρήση των διεθνών προτύπων.

Η SPECTARIS (Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mecha- tronische Technologien e.V. /German Association for Optical, Medical and Mechatronical Technologies). Αριθμεί 400 γερμανικές εταιρείες ως μέλη με συνολικό αριθμό εργαζομένων περί τους 235.000 και είναι ο γερμανικός Σύνδεσμος μεσαίων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας, καθώς και αντιπροσωπευτικός φορέας στους τομείς ιατρικής τεχνολογίας, οπτικής τεχνολογίας, οφθαλμολογικών οργάνων, αναλύσεων και εργαστηρίων.

Ο HDB (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. / German Construction Industries Federation): Ο Σύνδεσμος των Γερμανικών Κατασκευαστικών Εταιρειών αποτελεί την ομπρέλα, κάτω από την οποία υπάρχουν 13 εθνικοί σύνδεσμοι και 5 επαγγελματικές ενώσεις. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα 2000 μεγάλων και μεσαίων γερμανικών κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, οι οποίες απασχολούν περί τους 250.000 εργαζομένους και αποφέρουν συνολικό τζίρο άνω των 43 δις. €.