Η DQS Hellas και η Διοίκησή της έχουν μακρά παράδοση και ιστορία σε σχέση με την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού γενικότερα και των επιχειρήσεων του κλάδου ειδικότερα.

Το 1991, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Europa 2000 – Tourism convention» με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή της DQS Hellas, Dr. Μανώλη Δεληγιαννάκη, ο οποίος εκείνο το διάστημα κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), οργάνωσε το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Τουρισμό «Strategy for the Development  of Tourism in Europe towards the year 2000» που διεξήχθη στην Αγία Πελαγία του Ηρακλείου  της Κρήτης. Στο Συνέδριο αυτό, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, έλαβαν μέρος πάνω από 300 επιχειρηματίες του ελληνικού Τουρισμού, στελέχη της ευρωπαϊκής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (ΕΟΤ), και πέραν από τον τότε Υπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ακόμη έξι Υπουργοί Τουρισμού ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και η Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Μετά την ίδρυση της DQS Hellas το 2000, η εταιρεία έλαβε μέρος σε ένα διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξης του τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος Life με τίτλο «SUTOUR(EELM): Supporting Tourism Enterprises for Eco – Labeling and Environmental Management Nr. LIFE04/ENV/D/055».

Το έτος 2009, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανέπτυξε και εγκαινίασε το πρόγραμμα GoVit για την ενεργοποίηση των εργαζομένων, με στόχο την ανάπτυξη της σωματικής και πνευματικής τους ευεξίας όπου συμμετέχουν ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών. Ως μοναδικός φορέας πιστοποίησης αυτού του προγράμματος  επελέγη η DQS.

Σήμερα, η DQS Hellas Ltd. καθώς και η μητρική εταιρεία DQS – Holding, πιστοποιούν τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του παγκόσμιου δικτύου, όπου η DQS διατηρεί θυγατρικές εταιρείες.