Με την «επιθεώρηση» της εγκατάστασης από την DQS Hellas διασφαλίζεται η αρτιότητα και ασφαλής λειτουργία της κατασκευής, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες για ασφαλές παιχνίδι και ψυχαγωγία του χρήστη (παιδί) βάσει των προτύπων και προδιαγραφών.

Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, τη διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία των παιχνιδότοπων (παιδότοποι και παιδικές χαρές). 

Τα οφέλη από τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους των παιχνιδότοπων από την DQS Hellas:

  • Οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ασφαλείς παιδότοπους και παιδικές χαρές, με κατάλληλο εξοπλισμό και χώρους, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την καταλληλότητα της παιδικής χαράς και του εξοπλισμού της από τη σχετική σήμανση συμμόρφωσης.
  • Τα παιδιά παίζουν σε ασφαλή εξοπλισμό, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις επιδεξιότητες αλλά και την κοινωνικότητά τους.
  • Oι τουριστικές εγκαταστάσεις στηρίζονται στις προδιαγραφές και οδηγίες που ορίζουν τα πρότυπα για την δημιουργία ασφαλών εγκαταστάσεων παιχνιδότοπων εφάμιλλων των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
  • Η προμήθεια εξοπλισμού παιχνιδότοπων γίνεται σύμφωνα πλέον με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς το σήμα συμμόρφωσης διασφαλίζει ταυτόχρονα τον αγοραστή, τον προμηθευτή αλλά και τον τελικό αποδέκτη του εξοπλισμού.
  • Η ανάπλαση των παιδικών χαρών γίνεται πλέον μόνο με την εφαρμογή των σχετικών προτύπων ασφαλείας.
  • Οι Έλληνες κατασκευαστές απέκτησαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προχωρήσουν στην παραγωγή τυποποιημένων ασφαλών ανταγωνιστικών προϊόντων με προδιαγραφές ασφαλείας, με απώτερο σκοπό να απολαμβάνουν μέσω των ποιοτικών κατασκευών τους της εμπιστοσύνης των γονέων.